Ura teessä ja japanilaisen kulttuurin edistämisessä

日本 茶 の 新 規 事業 に 参加 し よ う!


ONGELMA

Kolme vuosikymmentä sitten Japanissa oli noin 200,000 20,000 teenviljelijää. Nykyään niitä on alle 60 XNUMX. Kun japanilainen yhteiskunta monipuolistaa juomien makua ja PET-pullotetun teen mukavuus lisää maun laatua, japanilainen teeteollisuus kutistuu hitaasti. Suurimman osan XNUMX-vuotiaista tai vanhemmista viljelijöistä ikääntyvä ja kaupungistuva väestö lisää polttoainetta tuleen. Tämä koskee teetä, yleisesti maataloutta ja monia perinteisiä käsityöteollisuuden aloja.

Samaan aikaan Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa gourmet-teekehitys kasvaa, jäljittelemällä Starbucksin käynnistämää gourmet-kahvibuumia (ja todellakin kahvijätistä on tulossa myös teepuomin liikkeellepaneva voima ostamalla 620 miljoonan dollarin kauppaketju Teavana). . Japanilaisella teeteollisuudella on korvaamaton asema markkinoilla, mutta koko vienti kasvaa, vain 5% viedään. Suuret kotimarkkinat ja kyvyn puute tunkeutua ulkomaisille markkinoille estävät japanilaisen teen laajentumista ulkomaille.

課題

30 年前 、 日本 に は 約 20 万人 の お 茶 農家 が い し た が 、 現在 は 3 万人 に も 満 た い 状況 で で。 日本 の み が 多 様 化 す す す す す す すペ ッ ト ボ ト ル の 便利 さ が を が 求 ら れ る よ う に な り 、 日本 茶 業界 徐 々 に 縮小 し て い る 大多数 の よ は の の の の の の の の の のが 更 に 状況 を 悪 化 さ せ て い ま す。

一方 で, 欧米 で は グ ル メ 志向 の お 茶 人 気 は 急 上昇 し て お り, ス タ ー バ ッ ク ス に よ っ て 始 め ら れ た グ ル メ コ ー ヒ ー ブ ー ム に 対 抗 す る 勢 い で 市場 は 伸 び 続 け て い ま す (事 実, こ の コ ー ヒ ー 界 の 巨人 は 紅茶 小 売 り チ ェ ー ン 「Teavana (テ ィ ー バ ナ) 」を 6 億 2 千万 ド ル で 買 収 し 、 お 茶 ブ ー ム の 立 役 者 な な っ て い ま す)。 日本 茶 願 に な に も に も も に に に も に に満 た な い 状況 で す。 国内 市場 が 大 き 事 や 海外 進出 す る た め の 知識 が 、 日本 茶 事業 を 海外 へ 拡 大 げ て い ま す。

RATKAISU

Matcha Latte MediaSosiaalinen hanke, verkkokauppa Yunomi.life, aikoo muuttaa tätä tilannetta luomalla alustan, joka yhdistää Japanin maaseudun kuluttajamarkkinoihin Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja muualla. YunomiMeillä on ollut toimintaa jo yli puolitoista vuotta, ja se kasvaa nopeasti, kun esittelemme pieniä perheyrityksiä, käsityöläisiä ja historiallisia teekauppoja maailmalle.

TARVITAAN APUA!

解決 策

オ ン ラ イ ン 販 売 サ イ トYunomi.us (ユ ノ ミ ア ス) は 株式会社Matcha Latte Media(マ ッ チ ャ · ラ テ · メ デ ィ ア) が 運 営 す る ソ ー シ ャ ル ベ ン チ ャ ー で す. 私 た ち ユ ノ ミ ア ス は, 北 ア メ リ カ や ヨ ー ロ ッ パ な ど 他 の 国 々 の 消費者 市場 と 日本 の 様 々 な 地域 と の 橋 渡 し と な る 基 盤 を 作 り 上 げ, 現状 に 変 化 をも た ら す 為 に 様 々 な 状況 を 変 え よ う と 動 き 出 し ま し た。Yunomi.lifeに は 一年 半 の 実 績 と 経 験 が あ り す。 小 規模 な 家族 経 営 の 茶 農家 や 人 さ ん た ち 、 そ し 茶屋 さ ん 急速 世界 世界 世界 世界 世界 世界

そ し て 今 あ な た の 支援 が 必要 で す!


Ei avoimia työpaikkoja.

現在 募集 し て お り ま せ ん が 、 我 々 事業 に 興味 が あ る 方 、 Google-asiakirja を 使 っ た 事項 紹 介 、 歴 、 、 し て く 履 さ さ さ さ さ さ さ さ